Đòn Gánh Shop&Store

Hợp tác đại lý


Quyền lợi


  • Giá chiết khấu
  • Ổn định nguồn hàng
  • Hỗ trợ truyền thông
  • Hỗ trợ công nghệ
  • Trách nhiệm xã hội

Kết nối chặt chẽ với cộng đồng để phát triển bền vững.

Chính sách đại lý


Đòn Gánh Shop&Store cam kết tất cả sản phẩm đều đạt mọi tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc, đầy đủ giấy tờ kiểm định liên quan. Hỗ trợ thiết kế thương hiệu phù hợp với nội dung quảng cáo sản phẩm của đại lý phân phối theo yêu cầu của đại lý.


Lợi thế


ecofood-cooperation-icon-1

Hợp đồng pháp nhân

Tất cả dựa trên lợi ích của nhà nông - đại lý - người tiêu dùng.

ecofood-cooperation-icon-3

Giá trị lâu dài

Sự bền vững là kim chỉ nan cho hoạt động

ecofood-cooperation-icon-2

Mô hình kinh doanh phù hợp

Phù hợp với mọi người tâm huyết với nông sản

Thống kê

Nhu cầu


Nhu cầu tiêu thụ nông sản ở thành phố lớn và các tỉnh phành phố.

Sản lượng Cung


Phần lớn lượng nông sản được sản xuất từ các vùng nông thôn

Let's start
Trở thành đại lý ngay!

Nếu bạn có niềm đam mê với nông sản và sẵn sàng. Hãy liên hệ với chúng tôi.